Marka devir işlemleri için aşağıdaki belgeler Marka Tescil Ücreti’ e ulaştığı anda çevrimiçi marka devri  işlemleriniz tamamlanmaktadır.

Tescilli markalar  kayıtlı mal ve hizmetleri tümden veya kısmi olarak üçüncü taraflara devir edilebilir. Marka devir işlemleri için mutlaka noter onaylı devir sözleşmesi ile markaları siciline kayıt edilmesi gerekmektedir.

Marka devir işlemleri için istenen bilgi ve belgeleri ve ayrıntılı toplam maliyet tablosunu aşağıda bulabilirsiniz.