Çevre Yönetimi , Ekonomik gelişme ve kalkınma için doğal kaynakları bilinçsizce kullanan gelişmiş ülkeler 1970’li yıllarda çevre kirliliğinin etkilerinin ciddi biçimde hissederek tedbir almaya yönelmiştir. AB ülkeleri çevreyi koruyucu temel esasları belirleyen 1.eylem planını 1973 yılında hazırlayarak kirleten öder prensibini kaynakların sonsuz olmadığının, ürün ve faaliyetlerin çevre etkisinin yerel ve bölgesel kalmayıp global olduğu gereğini kabul etmişlerdir.


1997, 1982, 1987 ve 1993 yıllarında geliştirilen çevre eylem planları üretim ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yasal uygulamalardan ziyade, piyasa kuvvetleri tarafından kontrol edilmesini sağlayacak olan EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) uygulamasını yürürlüğe koymuşlardır.