İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri önceden sağlanmamışsa veya yeni iş sağlığı personeli çalışıyorsa, işletmenin iş sağlığı ve güvenliği durumunun hazırlık yönelimine ihtiyaç vardır. Bu yönetim, aşağıdaki aşamaları içermektedir.

1 Üretim türünün analizi, ilgili iş veya bölümün sorunları ve risklerini gösterecektir.

 İşletmede önceden tanımlanan sorunları gözden geçirme

 işletmedeki işgücünün özelliklerin gözden geçirme

 Meslek hastalıkları ve iş kazaları ile ilgili mevcut veriler

 Çalışma yöntemleri, kimyasal maddeler, vs. hakkında veriler

 İş sağlığı sorunları ile ilgili işveren ve çalışanların bilgisi

 Üretim sistemlerinde değişiklik planları; örneğin yeni tesis, makine ve donanımın kurulması Böyle bir yönetim, daha ayrıntılı planlanması gereken etkinliklerin türüne karar vermede yardımcı olmaktadır.